naprosto | StčS | GbSlov | MSS |

naprosto adv., též na prosto; k prostý

1. prostě, jednoduše; [o způsobu vyjádření] bez dodatku, bez dalšího: již naproſto mluvíš, a příklada ijednoho nedieš EvSeit 144a (J 16,29: ~Rajhr, zjěvně ~Zimn a ost.) palam (asi volný překlad): krmě jich [poustevníků] obecná bylo zelé bez omasta, naproſto vařené PasMuzA 625; v tomto miestě nepojmenoval jest jeho [bohatství] hospodin jen tak naproſto sbožím, ale lestným aneb falešným sbožím ŠtítSvátA 111a; pivoňka, kdež se píše naproſto, o kořenu má rozumíno býti Apat 43a simpliciter; muož jemu [vladykovi] psáti: ‚Urozená vládyko, pane Jene!‘ Ale naprosto ‚urozený pane‘ vládyce nemá psáti ArchČ 10,308 (1492); ║ když by tak naproſto bylo, aby vuole králova k tomu byla a chtěl tak mieti, aby na té svatbě byli dobří i zlí, proč tehdy treskce ty, kteříž jsú se zlostí na svatbu vešli ChelčPost 252b jenom, pouze

2. naprosto, zcela, beze zbytku, docela; [při záporu] vůbec: matka svatého Augustina… do Mediolana k ňemu přišla a tu jeho jakžto na váze, ani naproſto křesťanem, ani ovšem juž blúdiec nalezla PasMuzA 463 nec vere…nec vere; a naproſto oni nejsú bohové Pror Jr 2,11 (BiblOl, zajisté ~Lit, ~Pad, jistě ~Praž) certe; i vece Daniel [po výroku, který usvědčil starce ze lži]: naproſto si selhal v svú hlavu Pror Dn 13,55 (BiblOl, upřiemo ~Lit, právě ~Pad, ~Praž) recte vyslovil jsi naprostou lež; vlasy jemu [Husovi] střihajíce a naproſto odjímajíce od něho všecky věci kněžské svěceným příležície AktaKost 46a; za toť se má každý modliti naproſto bez výměnky RokPostK 400b; když jest některé zlé naproſto a zřejemně zlé, jako groš na proſto volověný neb měděný, snadně i spieše se lidé vystřehú, uvarují KorMan 28a; tak jest naše víra…promíšena a zaměsknána a na proſto napržněna BechNeub 102a; naprosto v ničemž odbývati povinni již viece nejsú ArchČ 8, 394 (1491); ║ nám se naprosto zdá,…aby se raději takový vpis jich z desk vymazal ArchČ 5,491 (1498) rozhodně; a tak koncilium ne na proſto, ale na čas puojčilo jest toho přijímanie LetKřižA 241 navždy, natrvalo; a za ním [Albrechtem] mnoho lidu táhlo pánuov českých…i Míšeňský s mnohými jinými Němci a pak na prosto, kteří byli při korunování LetKřižA 149 ed. všichni ostatní

3. [při stupňování] dokonce, zrovna: někto jako by jen hleděl [ve snu] na ženu…, někto jako by naproſto byl s ženú v tělesném tom skutku ŠtítMuz 66b; a nedie [Jan] pět neb deset tisícuov, ale naproſto tisíce tisícuov, totiž bez počtu JakZjev 84b

Ad 1: k lat. palam v. stč. najěvo; za lat. simpliciter stč. též sprostně, upřiemo. – Ad 2: za lat. certe stč. též jistě

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


naprosto v. prostý.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


naprosto adv. naprosto, docela; dokonce, zrovna; prostě, jednoduše
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 24 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).