napéci | StčS | GbSlov |

napéci, -peku, -peče pf.; k péci

čeho, zř. co upéci, pečením vyrobit; [o větším množství] napéci: když těch koláčiev napeku [pekaři], hned jě na město povlekú HradSat 138a; velíš li, milý otče, ať učiním malý mazáček? I učiní [učedník] tak, že jemu chtieše napecy OtcB 63a; napekſſe spolu rýb ComestC 343b assantes; i zanietil i napekl chleba Pror Is 44,15 (tak i ost.) coxit; kázal napeczi tři pecence GestaB 75b fecit fieri; azima coxit napekla přěsnic VýklKruml 51a (1 Rg 28,24: upekla jest BiblPad, navařila jest ~Ol, pod. ~Lit, nadělala ~Praž); řiepy syrové napecz LékFrantC 174a; tohoto zítra k uobědu napeczte, navařte ChelčPost 73b; líbilo se vám nepokoj mieti: ten máte, neb oň stojíte… Jakýž koláč napečete, takýž sniete ArchČ 4,145 (1467); ║ contremisce, si descendes in infernum Napekut koláčkóv HusBetl 2,109 (expr.) tam ti dají odměnu, oplatí ti (srov. Zaorálek, Lid. rčení 165 s. v. koláč)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


napéci, -peku, -pečeš, pftiv., pečením nahotoviti, backen: když těch koláčiev napeku Hrad. 137a; napekl chleba coxit Pror. Isa. 44, 15.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).