naléti sě | StčS | MSS |

naléti sě, -leju, -leje pf. (ipf. nalévati sě); k naléti

čeho [nápoje] nalít se, zpít se něčím, nemírně se napít něčeho: jedni druhým k libosti …hody v domích aby nastrojili skvostné a nákladné, aby břicha naplnili, pití vonných aby jse naleli ChelčPost 145b

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


naléti sě, -leju, -leješ sě dok. (čeho) nalít se, zpít se, nemírně se napít: pití vonných aby sě naléli
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).