nakrmiti | StčS | GbSlov |

nakrmiti, -ḿu, -mí pf. (ipf. nakrmovati); k krmiti

1. koho (čeho, čím, z čeho [o pokrmu]) nakrmit, nasytit někoho (něčím), dát najíst někomu (něčeho): rači ny dens nakyrmiti, živé krimě nasytiti ModlKunhA 97; Nakirmyſſ nás chleba slzěného ŽaltWittb 79,6 (~Pod, BiblDrážď, Nakrrmis nás chlebem ŽaltKap, BiblLit, ~Pad, krmiti ny budeš chlebem ŽaltKlem, BiblOl, ~Praž) cibabis; z opoky medu nakirmil jě [Bůh Izraelské] ŽaltWittb 80,17 (~Pod, medu nasytil je BiblOl, strdem nasytil jě ŽaltKlem, pod. i ost.) melle saturavit; poďte ke mně všěckni…a já nakrmym vy EvVíd 37b (Mt 11,28: ~OlBiblLit, ~Pad, ~Praž, nasyci EvBeneš, posílím ~Zimn, BiblDrážď, ~Ol, opravím EvKlem) reficiam; hospodine, kdy jsmy tě vídali lačna a nakrmyli tě? EvZimn 8b (Mt 25,37: BiblDrážď, pod. EvOl, ~Praž, i BiblOl, ~Lit, ~Pad, krmili srny EvBeneš, BiblPraž) pavimus; Nakrmyl jest jeho [Bůh člověka] chleba budúcieho života i rozumu a vody spasené múdrosti napojil jeho BiblOl Sir 15,3 (~Lit, nakrmi jej chlebem ~Pad, ~Praž) cibabit (v obraze); i nakrmil jest je [Bůh Izraelské] z běli pšenicě BiblPad Ps 80,17 (kirmil ŽaltWittb a ost.) cibavit; žena kazatele pro jeho práci pilná jest vždy nakrmiti a hověti jemu ChelčBoj 365a; že jest… pán Kristus čtyry tisíce… nakrmil na púšti z málo chlebuov HilPřijA 54 satiavit; neb jest [pravý křesťan]… skrze slovo boha živého nakrmen duchovně (duo- rkp) tělem a krví syna božieho AktaBratr 1,54b; ║ býlé, ješto…viec obtieží nežli nakrmy ComestC 308a reficit vyživí, dá výživy

2. koho/co (čím, čeho [o něčem abstraktním]) nasytit, naplnit; [něčím dobrým n. zlým] zahrnout; [slovem božím] posilnit: nebo nakirmyl [Bůh] dušu ččivú, a dušu hladovitú nakirmyl dobrým ŽaltWittb 106,9 (~Pod, nakrmil jest…nasytil dobrým BiblLit, pod. ~Praž, nasytil … nasytil dobrým ŽaltKlem, ~Kap, BiblPad, nasytil jest… nasytil dobrého ~Ol) satiavit; lačné nakrmyl [Bůh] dobrým, a bohaté pustil ješitný ŽaltPod 133b (L 1,53: EvOl, BiblPraž, jest nakrmil všeho dobrého EvPraž, nasytil dobrým ŽaltWittb, naplnil dobrého EvZimn, ŽaltKlem, BiblDrážď, ~Ol, ~Lit, jest naplnil dobrými věcmi ~Pad) implevit bonis; Nakrmil̇ s mě [synu] žalostí za ten pokrm, jenž sem tě svými prsmi krmila OtcB 137b (naplnil s ~C, ~E, pod. ~A) satiasti; srdce mé tvých ran nakrm Aug 33b; ež jie [duše] nic nebude moci utěšiti ani nakrmyty AlbRájA 103a reficere osvěžit, posilnit; většieť jest duši… slovem božím nakrmyty, nežli břicho… tělesným pokrmem nasytiti ŠtítSvátA 60a; úřad [těch žen] bieše jinoše, jenž tu usazeni biechu, všie kratochvíle a rozkoše nakrmiti CestMil 22b enutrire; tať [žena] tě, frejieři, jedu i své nečistoty nakrmí HusVýklB 83a; nakrmym tě dědičstvím Davida, otce mého, t. v nebeském království naplním tvú duši všeho dobrého JakBetl 59b; co jiného, než smíchem bychom lidi nakrmili a snad k hanbě přijíti bychom mohli TovHád 63b; nakrmimt já jej [lékaře smrt] také strachy RozmlSmrt 799

3. [o živiteli] někoho zaopatřit, uživit, poskytnout obživu někomu: opět jest třěba viecež viecež dělati, aby mohl i jě [ženu a dceru] i sě nakrmiti i odieti OtcB 47a pascere; aby zprostil ot smrti dušě jich a nakrmil je v hlad BiblOl Ps 32,19 (kirmil jě ŽaltWittb, ~Kap, BiblLit, ~Pad, ~Praž, zkrmí je ŽaltPod, chránil jě ot hladu ~Klem) ut…alat eos in fame; vrz své myšlení u boha, a on tě nakrmy i vychová Frant 16b enutriet; foveo…,id est nutrire, calefacere, reficere, refocillare … vochrániti, zahřieti, nasytiti, nakrmiti, posilniti VodňLact cc1b

Ad 1: za lat. pascere stč. též napásti. – Ad 3: za lat. enutrire stč. též obživiti, vychovati, vzkrmiti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nakrmiti, -ḿu, -míš, pftiv., sättigen; stsl. nakrъmiti alere, nutrire. — Rači ny dens (z dьnь sь) nakyrmiti Kunh. 149b; já vás všěch nakrmi Pass. 325; nakirmyl dušiu satiavit ŽWittb. 106, 9. — nakirmyſſ nás chleba cibabis nos pane ŽWittb. 79, 6, nakrmiti koho čeho; medu nakirmil jě melle saturavit eos t. 80, 17; nakrmil ho jest chleba života věčného Kladr. Sir. 15, 3; — chlebem nás nakŕmil t. j. nakr̄mil HusPost. 69b, nakrmiti koho čím; jádry oblnými (obilnými) nakrmi tě satiat ŽKlem. 147, 14; (Maria) nevie nakrrmyeczy čím své dušě hladovité Hrad. 46a, nevie nakrmieci čím = neví, čím by nakrmila.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).