nadléch | StčS | MSS | ŠimekSlov |

nadléch adv.; k dle, -e f.

1. nadlouho, na dlouhou dobu: slušieť vám [Trojánským] o to pílně pomysliti, abyšte někoho za zprávci a za obránci měli po mé odjezdě, sic nebudete moci nadlech trváti TrojK 160b; také móžeš jablečný rúbík na hruškové pláni štěpovati, ale nebude tak trvavý štěp nadlech ŠtěpMuz 15; tak všichni protiviece se pravdě jsú lidé porušení, ale nadlech neprospějí KorTrak p2b

2. nakonec, po uběhnutí patřičného času: netřebať jest nás v tom uštipovati, vědúce, že sme nad žádným a též nad tebú nepravě neučinili; a nadlech (m. nadléch) shledají dobří lidé, my li či li vy nad námi nepravě učinili ste ListářRožmb 2,103 (1441); abychme tu již ty věci předsevzali vedle potřebnosti, abychme nadleh (m. nadléch) zkaženi a dokonce zahubeni nebyli ArchČ 3,53 (1449); kto by začeli, buoh vie, dočekali li by konce. A na to li by nadlech přišlo, co oni chtie a neb nechtie, kto to vie? KorMan 175b; bůh milý ví, k kterému to konci nadlech přijde AktaBratr 2,217a konec konců

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nadléch adv. nadlouho; nakonec
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


nadléch adv. (ze subst. dle) = na dlouho
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).