naddobrý | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

naddobrý adj.; k dobrý

předobrý, nade všecko dobrý: nadpodstatný proto slóve buoh, že jest nad každú podstatu stvořenú, a nad dobru (m. naddobry), neb jest nad každú dobrotu stvořenú HusVýklB 127b (naddobru ~M) superbonus. Podle lat.

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


naddobrý, adj., über alles gut, nade všecko dobrý. — Nadpodstatný slove buoh… a naddobrý, že jest nad každú dobrotu stvořenú HusE. 1, 330. Umělé.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


naddobrý adj. nade všecko dobrý, předobrý
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


naddobrý adj. = svrchovaně dobrý
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).