naddivný | StčS | GbSlov | MSS |

naddivný adj., též nádivný; k divný

předivný, nadmíru divný, podivuhodný: hospodine náš, kak naddywno jest jmě tvé ve všiej zemi ŽaltKlem 8,10 (naddiwne ~Kap, divné ~Wittb, ~Pod, BiblOl, ~Lit, předivné ~Pad, ~Praž) quam admirabile est nomen tuum; hospodine náš, kak nadywne jest jmě tvé ve všie zemi ŽaltKlem 8,2 (naddiwne ~Kap, divné ~Wittb, ~Pod, BiblOl, ~Lit, předivné ~Pad, ~Praž) admirabile; Affelechi divný nebo nadywni, anebo obživuje, nebo vyhnatedlný VýklHebrL 176b admirandus

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


naddivný, v. nadivný.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nadivný, adj., podivuhodný, wunderbar, bewunderungswert. Z adverb. výrazu nadiv, na-divy = ku podivu, v. t.; vedle toho vyvinulo se u významu stejném také naddivný. — Hospodine, kak nadywne jest jmě tvé quam admirabile ŽKlem. 8, 2, kak naddiwne ŽKap. tamt.; kak naddywnojest jmě tvé quam admirabile ŽKlem. 8, 10.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


naddivný, nádivný adj. předivný, podivuhodný, neobyčejný
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).