nadělati | StčS | GbSlov |

nadělati, -aju, -á pf.; k dělati

čeho/koho [o větším množství] nadělat; čeho udělat, vyrobit něco; koho natvořit, učinit: by ty ošitky, jenž bieše nadiel̇al̇, do Ejipta … donesl OtcB 83b fecerat; Maria Magdalena již byla mastí nadyelala ComestC 328a parasse; i vzě Eleazar kadidlnicě … i uděla z nich plechy a nadiela z nich korunek ComestC 99b formans: kdyby štěstie nadielalo nespravedlivě závistníkóv Čtver 37b; a těch peněz káže král veliký množstvie nadielati v tom městě Kambalu CestMil 67b facit fieri … in copia; pakli to vidí obecný [člověk], synóv nadiela své ženě BřezSnářM 64b; vezmi bukvici a Nadielay z nie prachu LékFrantC 170a; aby jiného [léku] kázal sobě nadělati ListářRožmb 3,357 (1448); tu mnoho zabitcóv nadielachu [táborité], lidi mnohé zchudiechu ChelčBoj 363a; mnoho nových rytířův nadělali [Pražané] BřezKron 533 efficiunt; vzemši [žena] mouky, nadielala chlebuov přesných BiblPraž 1 Rg 28,24 (navařila jest ~Ol, pod. ~Lit, upekla jest přesnici ~Pad) coxit azyma; sami rozomiete, žeť já z urozených i jiných dobrých lidí vepřuov nadělati nemohu ArchČ 6,126 (1467); ║ v statku v tom, což hospodář její nadělal i s ní i svými děťmi NaučBrn 172 nashromáždil, nahospodařil nadělati sobě čeho nadělat si: nadielal sem sobě rybníkóv v sadiech BiblDrážď Eccl 2,6 (~Ol, ~Lit, ~Praž, nadělal sem rybníkóv ~Pad) exstruxi mihi piscinas; že sobě kurvy dětí nadielali ŽídSpráv 116; aby sobě Židé nenaḋelali mečóv BiblPraž 1 Rg 13,19 ne forte facerent … gladium; někteří z těch rolí i vinohraduov sobě nadělali Půh 5,235 (1491)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nadělati, -aju, -áš, pftiv., viel machen: nadielamy cihel faciamus Ol. Gen. 11, 3, nadělati čeho. — K tomu iterat. nadělávati: rozšafných dětí z nás naděláwá RešSir. 33a.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).