naďálý | StčS | MSS |

naďálý, nadálý adj. (též naďalý, nadalý, nadielý, nadělý ?); k nadieti sě

1. s nadějí očekávaný, žádoucí, kýžený: dokadž nadaleho a vám v jistotě od bohuov slíbeného nedosáhnete vítěžstvie TrojK 144b speratam de eis victoriam; víra jest podstata, t. základ víry nadalých neb doufajících [věcí] JakPost 141a (Hb 11,1 sperandarum substantia rerum: nadějitedlných BiblOl, nadějných ~Lit, ~Pad, o nichž naději máme ~Praž); aby…to dobré, kteréž pomocno jest k spasení bez čísla duší, … k nadalému konci šťastně přivedeno býti mohlo ArchČ 3,432 (1435); koupi se … u vodě rozkoši všemi smysly …‚ srdcem v nadalych oddavcích, břichem v sytosti BechNeub 215b; nadělého sperati Mam JgSlov 2,550. – Srov. naďáný

2. očekávaný, předvídaný: sjitie, odpadenie nadale věci BřezSnářM 172b; v těch tak nuzných a těžkých puotkách našich i potřebách maje nám již pravený Purkart k odolání toho zlého i k vystřežení budúcně horšieho z těch počátkuov naďalého pomoci, z země od nás utekl ArchČ 37,1339 (1424); o kteréžto [víře v boji s ďáblem] také řečeno jest, že ona prvnie vyjede na pole pod nadálym zatracením AlbnCtnostA 137b. – Srov. nenadálý

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nadálý, naďálý adj. s nadějí očekávaný, kýžený; očekávaný, předvídaný
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).