náušnicě | StčS |

náušnicě, f.; k ucho

náušnice: pobeřte navſſnice zlaté s uší žen, synóv i dcer vašich BiblCard Ex 32,2 (~Ol, ~Lit, ~Pad, náušky ~Praž) inaures; a okrašlováše se navẛnici svú i záponú svú BiblLit Os 2,13 (~Pad, ~Praž, oblečím ~Drážď, opletčím ~Ol) inaure; otejme hospodin…náramky…a nauſnycze BiblLitTřebT Is 3,20 (náušky ~Pad, ~Praž, náušníky MamKapR, obléci BiblDrážď, Pror, BiblLit) inaures; vyněm muž nauẛnicie zlaté BiblPad Gn 24,22 (náušky ~Praž, záušnice ~Card, ušnicě ~Ol) inaures; Nauẛnicie zlatá a perla stkvúcie BiblPad Pr 25,12 (~Praž, náušek ~Ol, obleč ~Drážď) inauris. – Srov. náušek

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).