nádivný | StčS | MSS |

naddivný adj., též nádivný; k divný

předivný, nadmíru divný, podivuhodný: hospodine náš, kak naddywno jest jmě tvé ve všiej zemi ŽaltKlem 8,10 (naddiwne ~Kap, divné ~Wittb, ~Pod, BiblOl, ~Lit, předivné ~Pad, ~Praž) quam admirabile est nomen tuum; hospodine náš, kak nadywne jest jmě tvé ve všie zemi ŽaltKlem 8,2 (naddiwne ~Kap, divné ~Wittb, ~Pod, BiblOl, ~Lit, předivné ~Pad, ~Praž) admirabile; Affelechi divný nebo nadywni, anebo obživuje, nebo vyhnatedlný VýklHebrL 176b admirandus

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nádivný v. naddivný

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


naddivný, nádivný adj. předivný, podivuhodný, neobyčejný
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


nádivný; nadjednější v. naddivný; najjednější
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).