náchvalný | StčS | MSS |

nadchvalný adj., též náchvalný; k chvalný

přechvalitebný, hodný obzvláštní chvály: požehnaný jsi [Hospodine] na stolici královstvie tvého a nadchwalny a nadzvýšený na věky BiblOl Dn 3,54 (nachwalny Pror, přechvalný BiblLit, přechvalitebný ~Pad, ~Praž) superlaudabilis. Podle lat.

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


náchvalný v. nadchvalný

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nadchvalný, náchvalný adj. hodný obzvláštní chvály, přechvalitebný
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


náchvalný v. nadchvalný
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).