nářěz | StčS | GbSlov | MSS |

nářěz, -a/-u m.; k nařězati

1. řez, řezná rána, poranění řezem: nebudú holiti [synové Árónovi] brady ani hlavy, ani na svém těle zčinie sobě narzezow BiblCard Lv 21,5 (~Ol, ~Lit, ~Pad, nějaké řezánie ~Praž) incisuras; incisio Narzez SlovOstřR 7a. – Srov. nářězek, nařězánie

2. jur. naturální dávka (v dobytku) evidovaná pomocí vrubů, (zářezů) na účetních hůlkách (rabuších): sint ergo absoluti a iure, quod vocatur narez, nocleh (nochlegh ed.) et povoz CDB 2,103 (1213); exemptiones secularium exactionum, que svod, nárok, hlava, nocleh et narez vulgariter nuncupantur CDB 3,39 (1233); ab exactione boum et ceterorum animalium, quod vulgariter dicitur narez, ad mensám regiam pertinencium CDB 3,170 (1236); cum narez sivé pascuali porcorum CDB 1,400 (13. stol. nebo starší); remittimus eciam ipsi episcopatui… omnem exaccionem sivé inquietacionem…‚ edificacionem castrorum, fossata, přěsěky (presekin ed.), próvod, nares et omnia alia gravamina Reg 5/1,173 (1348); ab omni servitute, que vulgo naraz (m. narez) et nocleh (nozleh ed.) dicitur CDB 1,356 (14. stol. nebo starší); vulnera, furta, nárok et narez et sváda inter homines… reservamus ArchČ 14,385 (1358)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nářěz, -u, masc. Einschnitt: ani na svém těle zčinie sobě narziezów incisuras Ol. Lev. 21, 5. Povinná dávka dobytka do královské kuchyně: ab exactione boum et ceterorum animalium, quod vulgariter dicitur narez, ad mensam regiam pertinentium Reg. I, 1236. Povinnost dávati kotlům královského vojska obrok: priesěka, próvod, narez et omnia talia gravamina Reg. II, 1221; in servitute nomine narez et nocleh ČelMěst. II, 1 (z r. 1225); exactionum, quae svod, nárok, glava, nocleh et narez nuncupantur Reg. I, 1233; ab iugo servitutis, quod vulgariter vocatur nárok, narez, svod… t. I, 1238; bona… libera ab aliis exactionibus, quae narez vulgariter appellantur, svod, nárok, voda, meč, kyj Reg. II, 1253; (břemena,) a quibus eos (possessores) absolvimus, sunt haec: narez, nocleg, povoz t. II, 1256; ab omni iugo servitutis, tam ab his, quae vulgariter dicuntur nárok seu svod, quam ab his quae vocantur narez… t. II, 1259, 1263; de eo, quod dicitur nocleh seu narez, homines eiusdem ecclesiae liberamus t. II, 1262; ab eo, quod vulgo dicitur nocleh seu narez et priesěka, homines liberantes statuimus t. II, 1271; bona cum tributo, venditione, hospitalitate, cum narez sive pascuali porcorum vel quae duci per villas colliguntur Friedr. I, 400 (falsum XIII. stol, datované r. 1115); abbatem ab omni servitute, quae vulgo naraz (sic) et nocleh dicitur, liberamus Friedr. I, str. 354 (falsum stol. XIV., datované r. 1045).
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nářěz m. řez, řezná rána, poranění řezem
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).