náčrven | StčS |

náčrven indecl., náčrvený adj.; k črvený

načervenalý, červenavý, zabarvený do červena: na miestě vředovém šrám bielý neb naczrweny BiblCard Lv 13,19 (~Ol, ~Lit, ~Pad, naczerweny ~MuzSZ, ~Praž) subrufa; peryt jest barvy naczrwen LékFrantB 295a fulgens ut ignis; [cholerik] jest také šafránné barvy, totíš nětco naczrwen z velikého horka, kteréž jest v něm Hvězd 59a; naczerwen byl [pekelný oheň], ne jako tento zdejší BechMuz 23a

K arch. typu náčrven srov. náběl

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).