mazanec | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

mazanec, -ncě m.

k mazaný

1. nízké, okrouhlé pečivo, o Velikonocích posvěcované

2. relig. čí (Hospodinův, boží) „pomazanec, kdo je „pomazaný“ 3, kdo je zasvěcený (posvěcením předurčený) k duchovnímu poslání

Dolož. též jako vl. jm. osobní a pomístní Mazanec

Autor: Irena Fuková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 28. 1. 2023).

 


mazanec, -ncě, masc.; z adj. mazaný. Pečivo toho jména, Fladen, Kuchen. (Ženy) aby činily mazance placentas Pernšt. Jer. 7, 18; zdali sme činili mazance placentas Pror. Jer. 44, 19. Němkyně nebudú dnes mazanczaw (sic) péci DalC. 45. Vezmi skořěpiny vaječné, jako ť tepú u Veliký pátek k mazancom Chir. 39a. Juš-ť jest počal mazanecz kvísti Mast. 131. Aby kto žehnal, mazancie světil HusPost. 208b; od svěcení mazanczow Rokyc. 185b. mazanecz placenta BohFl. 282, t. 256, lagana MamA. 28a, RVodň. 51c; mazanci placentæ Prešp. 1716. Vniklo do staré němčiny; »bochenz« (z česk. bochnec), a za to var. »der masanze« v básni Strickerově (ok. 1240), v. Kraus, Jan z Michalovic 73; die baurn mit mosantzen Lex. (z Palackého, XV stol.); die mosanz Lex. (ze Schmellera, nář. bavorsk.); placenta, mazancze, mazanecz Slov.-Hol. 36b. — Pomazaný, der Gesalbte, překlad ř.-lat. Christus, Χριστός. Kristus, česky mazaný neb mazanec HusE. 1, 15. Faciens misericordiam Christo suo David mazanci Davidovi ŽGlossKlem. 27, 51; salvum fecit Dominus Christum suum mazancie t. 19, 7; nolite tangere christos meos dotýkati sě mazanċow mých t. 104, 15; exprobraverunt commutationem Christi proměňenie mazancie t. 88, 52. Srov. mazánek a mazaný. Příjm.: Nýkl Mazancz (sic) Lún. ks. 1385, Mazanecz TomZ. 1435 n 115.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


mazanec, -ncě m. druh pečiva; Pomazaný (o Kristovi): Kristus, česky mazaný neb mazanec
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


mazanec m. 1. = druh pečiva; 2. = pomazaný
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).