máčka | ESSČ | GbSlov |

mačka, -y f.

máčka (?), -y f.

sr. macek

bot. máčka, rostlina s tvrdými a pichlavými ostny

K původu a kvantitě sr. V. Machek, NŘ 28, 1944, s. 106 a Machek, Etym. slov.² s. v. mačka

Sr. kotačka, kotvicě

Autor: Milada Homolková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.24, citován stav ze dne 14. 4. 2024).

 


máčka, -y, fem., rostlina toho jména, eringium, Brachdistel. — maczka tak řečené kořenie má tyto moci LékA. 127b. — maczka LékB. 162b; maczky vel kotvice iringi vel centum capita t. 118b; maczky vel kotvice eringium SlovA.; maczka neb kotvice hirincus (sic) MamA. 14a, t. 24a; maczka MamV., maċka t.; maczka RostlD. 74b, RostlF. 10a, t. 11b; macžka, kotwice centum capita Lact. 268a; maczka iringos (sic) RVodň. 40b, maczka centum capita t. 37a. — maczyka (sic) wallende dyſtel Synon.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 5 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).