macek | ESSČ |
Macek | ESSČ | GbSlov |

macek, -cka/-cku m.

sr. mačka

1. macek, kocour

2. bot. máčka, rostlina s tvrdými a pichlavými ostny

Oba významy doloženy ojediněle, vlivem hojněji doloženého slova mačka/máčka nelze u názvu rostliny vyloučit ani znění máček

K 2: sr. kotačka, kotvicě

Autor: Milada Homolková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.24, citován stav ze dne 19. 5. 2024).

 


Macek proprium

Dolož. též adj. poses. Mackóv a f. Macková

Autor: Milada Homolková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.24, citován stav ze dne 19. 5. 2024).

 


Macek, -cka, masc., jm. osobní, hypokorist. z Matěj, Mathias. — Mathias svatý Maczek SekvE. 30a. Pan Matiey Maczek KolB.3b (1501), Matiey Macek t. 1a (1501). Mazcho et filius eius Mazcho Reg. II, 1255; Maczko… procurator t. IV, 1334. Maczeg (sic) Lún. ks. 1353. — Vzato appellativně: neposední fučíkové a svárliví Mackowé RešSir. 215b.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).