kur | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

kur, -a/-u m.

kúr, -a/-u m.

1. zvl. v pl. kur, hrabavá drůbež chovaná pro vejce a maso, zvl. její samec, kohout

2. jaký (lesní) divoce žijící hrabavý pták, tetřev, jeřábek ap.

3. jen v pl. jací („robotní“, „súdoví“)vrchnostenská dávka odváděná ve formě drůbeže

4. jen v pl. kuropění, denní doba na úsvitu, kdy kokrhají kohouti

V některých dokladech nelze odlišit od f. kura. K motivaci sr. Machek, Etym. slov.² s. v. Sr. kohút, kura, kurní 2, kuropěnie, kúřě

Autor: Michal Hořejší

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.16, citován stav ze dne 23. 1. 2021).

 


kur, kúr (?), -a, masc., kohout, Hahn; stsl. kurъ gallus. — Jsú v té zemi kurzy, ješto nemají peřie, ale vlnu Mand. 64b. Když uslyše kury pějíc Otc. 492a. O prvospiech prvnieho kur pěnie circa pullorum cantum Lit. Tob. 8, 11, prvnieho kur pěnie Ol. tamt. (kur patrně masc., tedy plur. gen. starý). — Neviete, když to příde pán domový, příde pozdě, neb u puolnoci, nebo w kury, nebo ráno nescitis, quando dominus veniat, sero, an media nocte, an galii cantu, an mane EvVíd. Mark. 13, 35, v kury, = v kuropění.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


kur, kúr m. kohout; v kury v době kuropění
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


kur, kúr m. = kohout; — v kury = v kuropění
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).