kupadlo | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

kupadlo, -a n.

k kúpati, kúpati sě

1. koupadlo, místo ke koupání n. rituální očistě, zvl. křtu

2. mísa zvl. na rituální umývání, umyvadlo, křtitelnice

3. prostředek zvl. rituální očisty

4. stužka dávaná jako dárek v předvečer některých svátků

5. bot. rostlina s listy ve tvaru kalíšku zadržujícími vodu, snad kontryhel

K původu sr. Machek, Etym. slov.² s. v. Sr. kotva 3, křtidlnicě, lázn, navazadlo 1

Autor: Michal Hořejší

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.24, citován stav ze dne 19. 5. 2024).

 


1. kupadlo, -a, neutr., místo ke koupání, Schwemme. — Studnice… slove natatoria Siloe latině a česky kupadlo Siloe, a pohanky perau sobě šatstvie své u téhož kupadla Lobk. 87b. Natatoria Siloe totiž kupadla silojská Mand. 34b. Umyj se w kupadlach Siloe in natatoria Kladr. Jan. 9, 7; k kupadlam ad natatoria Koř. Jan. 9, 11. kupadlo natatorium MamA. 29b, Cath. 176a, RVodň. ad 66a; kupadla natatoria Prešp. 318, Rozk. 618, Veleš.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


2. kupadlo, -a, neutr., dárek, vázané Geschenk; snad pošinutím významu z předešlého: kupadlo, slavnost (prvního, letního) koupání, dárek k té slavnosti, dárek vůbec. — Modo, dilectæ; filiæ (praví pisatel jeptiškám), contra hanc regulam facitis, quia aliis personis et sibi ipsis multis vicibus ad annum munuscula dirigitis, videlicet in vigilia nativitatis na nové léto, na svatého Víta et in vigilia sancti Johannis Baptistæ; quædam lagamina (m. ligamina) ligatis cum filis varii coloris, quæ (sc. ligamina) vulgo dicuntur kupadla vel navazadla GlossA. 136b. (Pranostika selská ze XVII stol. o noci sv.-janské mluvíc vypravuje, že té noci selští lidé se shromáždí) »pálíc sudy, k tomu svíce, okolo ohně tancujíce, panny mládencům kupadla dávají a sousedé dobrou vůli mívají« Erb. v Riegr. Nauč. Slovníku IV, 1067 a Jg.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


kupadlo n. zařízení ke koupání, koupaliště
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


kupadlo n. = místo ke koupání; přístav; — dárek, vázané
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).