kterakost | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

kterakost, -i f.

k kteraký

1. kvalita, jakost, (ve vztahu k člověku) povaha

2. v opozici k kakost kvantita, mnohost, početnost

Sr. čsost, jakost, kakost, takost, množnost

Autor: Milada Homolková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.10, citován stav ze dne 16. 9. 2019).

 


kterakost, -i, fem., Quantität, Qualität. — Buoh jest bez kterakoſty veliký sine quantitate magnus ROl. 2b; rozváživše kterakoſt a vážnost statkóv List. XVI stol. (Perw. Otč. 9); aby vyznal o jisté kterakosti nebo jakosti Brikc. 94: kteraloſt (sic) qualitas Cath. 176b.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


kterakost, -i f. jakost
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


kterakost f. = velikost, jakost
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 10 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.10
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.