kakost | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

kakost, -i f.

k kaký

1. jakost, souhrn vlastností, zvl. vnímatelných smysly, souhrnný charakter

2. s doplňujícím adjektivem ap. vlastnost, charakteristika

3. jur. rozsah, míra, množství

Sub 2 zahrnujeme i doklad vezmi sanguinarie kakosti plané, štětky, dubové šišky… z LékFrantA, u něhož nelze zcela vyloučit, že kakost je zde pojmenováním nějaké rostliny a že by bylo možné doklad interpunkčně rozdělit jinak. Přikláníme se však k Machkovu názoru, že současný název rostliny Geranium pratense – kakost, pro který se J. S. Pressl inspiroval právě v tomto textu, vznikl pravděpodobně nepochopením, sr. Machek, Etym. slov.² s. v.

K 3: jen PrávJihlA

Sr. jakost, jakovost, kterakost

Autor: Markéta Pytlíková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.25, citován stav ze dne 19. 7. 2024).

 


kakost, -i, fem., jakost, Eigenschaft. — To, ješto kakoſt slove v tělesné věci neb v duchovní, nenie v bohu: nenie bielý, nenie črný neb barvený atd. ŠtítBud. 87. Tak že by viece chléb neostal v svém bytu, jediné (ostali by) případkové chleba, kakoſti a barvy beze všie podstaty chlebné ChelčRepl. 62a. Buoh jest bez kakoſty dobrý sine qualitate bonus ROl. 2b. Nakazí se mozk a podlé kakoſti barvy bude spuosoben Rhas. 30. Vedlé kakoſti dýmu BřezSnář. 80. — kakoſt qualitas Prešp. 20, SlovBrn. 69; z kakoſti časóv pro qualitate Kladr. Esth. 16, 9; za kakoſt pro qualitate HymnA. 5a. — Srov. jakost.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


kakost, -i f. jakost, vlastnost
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


kakost f. = jakost
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).