krájěti | ESSČ | GbSlov | MSS |

krájěti, -ěju, -ie ipf.

k krojiti

1. co krájet, řezat, krájením rozdělovat na kusy

2. co řezat, odřezávat, řezáním oddělovat; též fig.

3. stříháním rozdělovat na kusy, co, čeho (látky) stříhat na díly potřebné k ušití oděvu, co (oděv) stříhat látku na oděv

4. co (sukno ap.), čeho, z čeho (sukna) stříhat, stříháním oddělovat, odstříhávat

5. co (srdce) čím (žalostí) trápit, trýznit

6. chléb krájěti plodit děti

Sr. nakrájěti, rozkrájěti, vykrájěti

Autor: Martina Jamborová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.10, citován stav ze dne 18. 10. 2019).

 


krájěti, -ěju, -ieš, impftiv., krájeti, zuschneiden; iter. ke krojiti. — (Čechové) jěchu sě dětiných rúch kragiety DalC. 84. Nová rúcha kragieti ChirB. 32b. Jeden krajčí…, když plášč (t. sukno na plášť) své ženy kragieſſe, nemohl otrpěti toho, ukrade jeho nemnoho; to uzřěv syn otci vecě: Nekraď, ten plášč kragies matcě! Hrad. 113b. — Jedenáctá přiekaza (t. manželství) jest nedostatečnost, točíž přirozená; a tak, jakož jest příslovie: ktož nemohú chleba krájeti, že sě od přirozenie nehodie k skutku manželskému, ovšem přěkážie manželství atd. HusE. 3, 207, chléb krájěti (v přísloví m. coire).
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


krájěti, -ěju, -ieš ned. krájet; stříhat; chléb krájěti souložit
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.10
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.