kúzlec | ESSČ | GbSlov |

kúzlec, -lcě m.

kúzdlec, -lcě m.

k kúzliti

1. kouzelník, čaroděj, kdo provádí „kouzla“

2. kubéba, druh pepře

K 2: jen u Klareta, sr. SSL s. v. cubeba, kubeba. Sr. čaroděj, kúzelník, kúzléř

Autor: Martina Jamborová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.21, citován stav ze dne 17. 5. 2022).

 


kúzlec, kúzdlec, -lcě, masc., čarodějník, Zauberer. — kuzdlecz divinator Rozk. 1752; srov. kuzléř. Rostlina toho jména: kuzlecz cubeba Prešp. 818 v kap. De radicibus (cubeba = cobebe kraut Diefb. Gloss.).
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 6 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).