jutřně | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

jutřně, f.

k jutřní, jutro

jitřní (zpodst.), bohoslužba n. pobožnost konaná brzy zrána

Sr. jutřině

Autor: Hana Kreisingerová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.21, citován stav ze dne 30. 9. 2022).

 


jutřně, jitřně, někdy -třině jutřině, jitřině, -ě, fem., jitřní doba, jitřní pobožnost, Morgen, Morgenandacht; stsl. utrьnja diluculum, officium matutinum. V určeních časových bývá plur., kde by mohl bývati i sing. Jitřní doba. Na yutrzny mysliti budu na tě in matutinis ŽWittb. 62, 7, na gitṙṅi ŽGlossKlem. tamt., w gytrſny ŽPod. tamt., w giutrſniech mysliti budu o tobě ŽKlem. tamt., každého bdění nočního Br. tamt., v dobách jitřních Bibl. 1857 tamt. Tresktánie mé w yutrzny in matutinis ŽWittb. 72, 14, w gyſtrzny (sic) ŽPod. tamt., w gitṙṅi ŽGlossKlem. tamt., utrpenie mé w giutrzniech ŽKlem. tamt., kázeň (přichází) každého jitra Br. tamt., trestání mé na usvitě Bibl. 1857 tamt. Panovati budú jim pravedlní w giutrzny in matutino ŽKlem. 48, 15; vlásti jimi budú praví w gytrznye ŽPod. tamt. (vládnú jimi pravedlní z yutra ŽWittb. tamt.). w giutrznie zabíjiech hřiešníky in matutino ŽKlem. 100, 8. K gytrznyem ad matutinum ŽPas. 29, 6; do giutrſnie ŽKlem. tamt. (Mnich) w gitrznie musel se zase do své celle vrátiti Jeron. 123b. — Jitřní pobožnost, modlení, hodinky. Budem gytrzyny řiekati Otc. 282b. Když dokonašta gytrzyny matutinas t. 283a. Po dokonání té jitřně Let. 968. Druhú noc… jdiechu na gitrzny všě bratřie Hrad. 26a; nemohu ť sě nic postiti…, na yutrzny vstáti nemohu t. 110a. Když ten Němec v uopatstvie (sázavské) sě uvázal, prvú noc na gitrſny vstav uzřěl, ano sv. Prokop atd. Pass. 317. (Mnich) počě na své gytrzynie pozdějie vstávati Otc. 94b. Žaltář, jak jej na gytrznyech pěti rozjednal t. 534; na gytrzyniech in vigiliis Otc. 318b. Před gytrzyni ante matutinas t. 488a; po gytrzyny post matutinas t. 491a. Ktož rádi tancují, ti své tělo offěrují diáblu…; by to kněz dal za pokánie někomu…, téci k yutrzny takýmž skokem, ale by vstonal svým bokem! Hrad. 96b. gytrznie matutina Prešp. 2278 v kap. de festis; laetare družbadlnice, tenebrae sunt temné gitrznie t. 2270 v téže kap. Srov.: Gjtřně se v saumrak spívá Beck. 1, 188.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


jutřně, jitřně, f. jitřní doba; jitřní pobožnost, mše
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


jutrně, jutřně, jitřně f. = jitřní mše, jitřní doba, jitřní pobožnost, hodinky
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).