hra | ESSČ | GbSlov | MSS |

hra v. jhra

Autor: Hana Kreisingerová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.24, citován stav ze dne 22. 5. 2024).

 


jhra, -y f.

dolož. též hra, -y f.

sr. jhráti

1. též jaká („dětinská“) hra, hraní si, dovádění, skotačení

2. boj, souboj

též jaká („rytieřská“) turnaj

3. hra, kratochvilná zábava provozovaná podle předem stanovených pravidel; o co (peníze, duši) hazardní hra se sázkou o něco cenného; též jaká („kostečná“, „šachová“, „vrchcábnie“ ap.) kostky, šachy ap.

4. v pl. hry, organizované představení, předvádění něčeho (n. soupeření) určené pro pobavení množství lidí

5. hra, kratochvíle, zábava, rozptýlení (často nadměrné)

žert, žertování

6. čeho, jaká milování, milostná hra, pohlavní styk

7. prohřešek, přestupek

Sr. jhránie

Autor: Miloslava Vajdlová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.24, citován stav ze dne 22. 5. 2024).

 


jhra, hra, -y, fem., hra, žertování, Spiel; stsl. igra ludus, z jьgra. — Patři každý na ’ny (perské) vojě, kak ť sě uzlativše stojie, snad jsú sě na yhru vybrali, a ne proto, by boj brali AlxV. 1506. Má ť sě každý pán i toho varovati, aby sě tak neobložil k lovóm, ke yhrze… ŠtítMus. 41b. Ani ze ghry jeden druhým mnoho klamaj t. 32b, ze jhry, ze žertu; žena i za mladu buď při sobě, aby ani v řeči ani weyhrze nic takového neukázala, ješto by tiem lacino vážila muže svého t. 29a, ve jhře, v žertování. Ke yhrzye rozličnéj Alb. 95b; ke ghṙie HusPost. 14b; we ghrach Kruml.431b; we yhrze šachovnie Mand. 13b; v téj ghrze GestaKl. 7, v téj hrzye GestaBř. 4b; ghra ludus Prešp. 2001. — hanebna ghra *scoryntus Cath. 176.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


hra v. jhra
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


jhra, hra f. hra, žertování
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).