hniezditi | ESSČ | GbSlov |

hniezditi, -ždžu/-žďu, -zdí ipf.

k hniezdo

co kam usazovat, usidlovat

Ojed. doklad z UmučRoud

Autor: Kateřina Voleková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.23, citován stav ze dne 28. 9. 2023).

 


hniezditi, -žžu, -žďu, -zdíš, impftiv., hnízditi, nisten; v jazyku starém z pravidla hniezditi sě. Stsl. gniezditi nidificare. — Vrabci ſie hniezditi budú nidificabunt ŽKlem. 103, 17, ſie hniezdie ŽWittb. tamt., ſye zhnyezdye ŽPod. tamt. Holubice ſie w ſkalí hṅíezdí HusŠal. 34b, (holubice) tu ſie hṅíezdí t. 50a. Orlice na vysokosti ſye hnyezdi GestaBř. 113b. Na hradě dva čápy hnyezdyſſta ſye GestaKl. 12, na ňemž (hradě) dva čápy ſye hnyezdyeſſta GestaBř. 6b. Havran, když ſye bude hnyezditi na dřěvě t. 116b. hniezdiš ſe v cedrovém dřieví nidificas Pernšt. Jer. 22, 23.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 10 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.23
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).