fedrovati | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

fedrovati, -uju, -uje ipf.

ferdrovati, -uju, -uje ipf.

fidrovati, -uju, -uje ipf.

firdrovati, -uju, -uje ipf.

furdrovati, -uju, -uje ipf.

sr. něm. fördern, fürdern

1. koho čím, proti komu ap. podporovat někoho něčím, pomáhat někomu poskytováním něčeho

2. koho, co čím (hmotným) zásobovat

Dolož. též firdruvati

Sr. podporovati, pomáhati, zastávati

Autor: Milada Homolková, Michal Hořejší, Hana Kreisingerová, Markéta Pytlíková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.24, citován stav ze dne 29. 5. 2024).

 


fedrovati, -uju, -uješ, impftiv., pomáhati, prospívati komu, podporovati koho; z něm. vürdern, fördern promovere, ze stč. ploditi. — Takového fedrovati ani zastávati nemá žádný VšehJ. 23; má také matku pivem ffedrowati k její potřebě KolB. 48a (1496); sám učený učené lidi fedroval VelKal. Jg., ffedrowal VelKal. 193.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


fedrovati, -uju, -uješ ned. podporovat
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


fedrovati nedok. (z něm.) = podporovati, šířiti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).