falšovati | ESSČ | GbSlov |

falšovati, -uju, -uje ipf.

k faleš

1. co falšovat, překrucovat, vykládat zavádějícím způsobem

2. klamat, podvádět

3. co (peníze ap.) falšovat, padělat

4. co (řemeslnický výrobek) falšovat, znehodnocovat přidáváním méně kvalitní příměsi, (nápoj) pančovat (ob.)

Sr. falovati

Autor: Michal Hořejší, Miloslava Vajdlová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 29. 3. 2023).

 


falšovati, -uju, -uješ, impftiv., činiti něco pro oklamání, pro podvod, fälschen; ze subst. faleš. — (Sladovníci) umějí falſowati, dobrými lidmi klamati Hrad. 133b. (Panny) aby sě líbily světu v své marnosti, v svých rozličných přípravách, i krásu svú falſſygycż někdy Štít. ř. 226b. By kto chtěl dovésti, že jsú dsky falſſowany Řádpz. 74.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).