cierkvicě | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

cierkvicě, f.

též cěrekvicě, f.

k cierkev

kostelík, malý kostel, zvl. dřevěný

Jen CestMand. – Též vl. jm. místní

Autor: Petr Nejedlý

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.25, citován stav ze dne 15. 7. 2024).

 


cierkvicě, cěrekvicě, crkvicě, -ě, fem., demin. z cierkev, crkev. Jm. místní: Nova Czierkwicz UrbPr. 1379; in Czirkwicz tamt., de Czyrqwicz TomZ. 1412 st 135; z Cyrekwicze KolB. 103b (1522); in Nova Czrkwicz. TomZ. 1413 st 196.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


cierkvicě, cěrekvicě, crkvicě, f. kostelík
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


cierkvicě f. = kostelík
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).