cierkev | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

cierkev, cěrekve/cierkve f.

též cěrekev, cěrekve f.

1. kostel, zvl. dřevěný

2. církevní shromáždění, obec věřících, zvl. křesťané náležící do téže farnosti ap.

3. církev, křesťanstvo, soubor příslušníků církve

4. jaká („svatá, obecná, apoštolská, prvnie, římská, božie, křesťanská, Kristova, kališná“ ap.) církev, uspořádané společenství sdružující všechny křesťany vyznávající nějakou víru

prvnie cierkev v. první II/7

5. představitelé církve, zvl. nejvyšší křesťanské hierarchie

6. reform. čí (ďábla ap.) ap. protibožské mocnosti („peklo“ 2)

Též vl. jm. místní

Autor: Petr Nejedlý

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.25, citován stav ze dne 15. 7. 2024).

 


cierkev, cěrekve, -i, analogií také nom. cěrekev a gen. cierkve atd., fem., kostel, sbor věřících, církev, Kirche; pův. cêrьkъv-, z němč.: sthněm. chirihha, stdněm. kirika, a to z ř. χυςιαχόν neboli z plur. χυςιαχά. — Že sem mnohým cíerkwíem kázala HusŠal. 23a, sborům; cierkwam ecclesiis Pernšt. praef. ad Isa.— (Sv. Václav) vstav na modlitvy k czyerekwy dieše DalC. 30, k czierekui DalH. tamt., ke kostelu; (týž) klecze v-czyereque na prazě DalC. tamt., v-czierkwe DalH. tamt.; když (Václav) u-czyereque na prazě klečieše, knieže (Boleslav) a jeho bratřie přiskočichu, tu svatú duši s tělem rozdělichu DalC. tamt; prostřěd czerekwe ROl. 59b; císař dvě pánu bohu cýrkwe vystavěl Puch. 439a. Svatého Petra z uokov zproščenie pro čtveru věc ſwata cierkew pamatuje Pass. 390, církev; světlo ſwate cyerekwe zhaslo jest t. 304; slúho Jezukristóv a ſwate cyerkwe tamt.; aby sě smířil s ſwatu cierekwi t. 453 O ſwatey czyerekwy PassKlem. 88b, s ſwatu czyerekwy t. 182b, nad ſwatu czyerekwy t. 67b. (Člověk kletý) jest vylúčen z ſwate czyerkwy Štít. uč. 123b. (Utěšení) ješto v kostele pamatuje czyerkew ſwata Štít. ř. 118a; czijerkew ſwata t. 7b, w ſwate czijerkwy t. 43b; ſwata czyerkew Alb. 103b, ſwate czyerekwe t. 67a, ſwate czyerekue t. 59b o všem ſwatey czyerekwy sboru t. 88b; ſwatey czerekwye (gen.) KolB. 67b; od prsí cierkwy ſwate HusPost. 51a; czerkew ſwata MiscellB. 26b, czerkwe ſwate Hilar. 24b, ſwatey czyrekwe Orl.48a; svatú cierekew Mat. 141. Jm. místní: podlé Nové Cierkve PoprR. 3. Srov. crkev.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


cierkev, -kve, cěrekev, -rekve, -i, crkev, crkve f. kostel, chrám; sbor věřících, církev
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


cierkev (g. cěrekve, pozd. cierkve) f. = kostel, chrám; církev; sbor věřících
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).