chasa | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

chasa, -y f.

1. lid

2. („dvořská“ ap.) chasa, čeleď, služebnictvo

3. expr. (pejor.) chátra, lůza, sebranka

K původu sr. Machek, Etym. slov.² s. v. Sr. chatra, ľud

Autor: Michal Hořejší

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.25, citován stav ze dne 14. 7. 2024).

 


chasa, -y, fem., Gesindel: chaſ (sic) vulgus Prešp. 1996; chaſſa tamt. z Rajhr., začež ve vyd. Hankově chasa Rozk. 3051; s chaſu Přib. 21a; infimas…. špatný z lidu, chaſa Lact. 87d.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


chasa f. luza, spodina; chasa, mládež; chasa dvořská čeleď
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


chasa f. dvořská = nižší služebnictvo
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).