buditi | ESSČ | GbSlov |

buditi, -źu, -dí ipf.

sr. stsl. buditi

1. koho budit ze snu, probouzet

2. koho k čemu, proti komu burcovat, podněcovat

3. co (sváry) probouzet, rozněcovat

4. koho čím z duchovního spánku probouzet, přivádět k duchovnímu životu

Dolož. ojed. též za lat. macerare, patrně se jedná o chybu, sr. však souvislost se stč. nutiti (též ‚trápit, sužovat‘), které je překládáno mj. i latinským incitare.

Autor: Hana Kreisingerová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.21, citován stav ze dne 7. 7. 2022).

 


buditi, -zu, -díš, impftiv., wecken, stsl. buditi excitare. Abyšte nebudyli (zmilelici) ne suscitetis Ol. Cant. 2, 7.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).