broný | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

broný adj.

(o koni) světlý, bílý

Sr. bron, bróna

Autor: Martina Jamborová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.17, citován stav ze dne 13. 6. 2021).

 


broný, adj., bílý, weiss; stsl. bronъ albus. — Táhniechu vóz osm koní, a ti byli všici brony AlxH. 2, 7, a ti biechu všickni brony AlxV. 1217, alba Jovis currus series ducebat equorum Gualth. 2. 106. Rozum (personif.) sě k tomu přičini, přivede pět ručích koní, jenž ni vrani ani brony biechu Vít. 6a. Koni črvení, peřestí a broní albi Kladr. Zach. 1, 8, broni Pernšt. tamt.; po koních ryzích, strakatých, bronich a vraných Lit. předml. k Zachar.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


broný adj. bílý (o koních)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


broný adj. = bílý
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).