běhohvězda | ESSČ | GbSlov | MSS |

běhohvězda, -y f.

též běhohvězd, -a/-u m.

k běh a hvězda

astr. nebeské těleso, planeta (jedna ze sedmi) ovlivňující pozemské dění svým „během“, pohybem kolem Země

Sr. hvězdoplaz, planeta

Autor: Kateřina Voleková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.21, citován stav ze dne 25. 9. 2022).

 


běhohvězda, -y, fem., planeta. Planety točíš biehohwiezdi ComestC. 4a. Všecky biehohwiezdy sě točé ChirB. 18a. Nic tato řeč nedotýká ſedmi biehohwiezd t. 30a. (Bůh) ſedmi biehohwiezdam dal moc, aby plnily úřady své (astrolog.) t. 30b. Jména sedmi biehohwiezd, latině planety slovú: hladolet, Kralemocz, Smrtonos, ſlunce, Czitel (m. ctitel, Venus), dobropan, mieſiecz t. 36b. — biehohwiezda ApatFr. 28a, t. 207b.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


běhohvězda f. planeta
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).