planeta | StčS |

planeta, planéta, -y f., m., též planét, -a/-u m.; k lat. planeta

astr. (geocentr.) planeta, nebeské těleso (jedno ze sedmi) ovlivňující pozemské dění svým pohybem kolem Země v svém „nebi“ (I/1): slunce, měséc i planety…vždy sě držie svého běha AlxV 2390; sedm nebí…, v nichž sedm planet přěbývá, každý svým časem otbývá VítAlan 10a; bývá [nečas] pro…poníženie planet ComestC 24b (v. nepočěsie 1) ex…planetis; jeden planeta ŠTíTMUz 51b (v. nebe II/1); mistryně [tj. Médea]…v běziech učenie hvězdářského, svrchních planetow, vědúci, umějíc jich běh a jich přirozenie, co z nich pojíci mělo a co pod kterým planetem sě dálo TkadlA 14a; Luna neb Měsiec jest druhá planeta BřezSnářS 29; hvězdy, planety, jenž slovú bludné hvězdy, jako jest Slunce HusVýklB 33b; měsiec [jest] první planeth LékFrantA 140a; jeho skutkové byli pod úsudkem planeth RokJanB 25a; každého planetu léta i časy ŽídSpráv 185; po nich [„zvěročástech“] běhohvězdy, totižto planety se točí LékŽen 67b; že se znáte VMt na planetách ArchČ 5,317 (1471) ║ jenž [Bůh] činí…tu planetu Hiadas, to jest ty hvězdy, jimžto říkají Slepice s kuřátky TovHád 6a souhvězdí. Sr. hvězdoplaz

Též jm. osob. (Vaněk řezník, řečený planeta ArchPelhř 27b, 1457)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 6 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.14
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.