báně | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

báně, f.

sr. stsl. banja

1. baňatá nádoba, zvl. hliněná, k uchování vína, oleje ap.

2. baňatá nádoba s uchem n. hrdlem, zvl. džbán, konev ap.

3. baňatá nádoba na nápoj, zvl. číše, sklenice

4. baňatá nádoba ke zvláštnímu účelu, např. obřadnímu, kadidelnice, kropenka ap.

5. mělká nádoba, miska

6. ojed. železná klec k uvěznění zločinců

7. jáma v zemi n. podzemí, kde se dobývají horniny n. rudy, např. kamenolom n. důl

V překladech též za lat. amphora, cadus, phiala, thina, thuribulia. Ve významu ‚železná klec k uvěznění zločinců‘ ve slovnících za lat. catasta (KlarGlos), capastum (SlovVeleš)

Ve významu ‚jáma v zemi n. podzemí, kde se dobývají horniny n. rudy‘ dolož. ojed. na území dnešního Slovácka

Dolož. též jako vl. jm. místní

Sr. sloven. baňa, čbán, konev, řěpicě, JgSlov báně

Autor: Štěpán Šimek

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.21, citován stav ze dne 5. 7. 2022).

 


báně, -ě, fem., Gefäss, Krug, phiala, amphora, střlat. banna; stsl. banja balneum. Z koř. indoevr. bhā- lavare, odkudž i něm. baden, sthn. badôn Kluge5 24. — Čbán neb banye Alb. 30b; lahvice neb banie HusPost. 17b. Káza jemu matka s bany pro vodu jíti ML. 51a. Sedm zlalých bani phialas Koř. Zjěv. 15, 7, ſto bani oleje batos Comest. 198b. Střiebro k banyem ad phialas Lit.1. Par. 28, 17; banye střiebrná phiala Ol. Num. 7, 13; w banyech in phialis t. Am. 6, 6. banye amphora Prešp. 1945, Vocab. 175a, *capasta Veleš.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


báně, f. baňatá nádoba, džbán; báň
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


báně f. = nádoba, džbán
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).