azda | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

azda partik.

1. tázací v otázce zjišťovací zda, zdali, cožpak, snad

2. omezovací alespoň, přinejmenším (sr. StčS s. v. „poně“ 4)

3. ve funkci konj. obsahové zda, zdali

4. ve funkci konj. účelové zvl. s kondicionálem zda, zdali, aby

5. ve funkci konj. podmínkové jestliže, -li

K užití spojovacího výrazu ve vedlejších větách sr. J. Bauer, Vývoj českého souvětí, Praha 1960, s. 153n., 302n., 313n.

Sr. nezda, zda

Autor: Milada Homolková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.24, citován stav ze dne 19. 5. 2024).

 


azda, conj., numquid; z a a zda. azda jakožto dnové člověčí dnové tvoji? numquid sicut dies hominis ŽKlem. 141b Když jsem nemohla synáčka jmieti živého, necháte mi azda mrtvého Vít. 56b (sotva otázka s azda, spíše omyl m. asa). — Srov. zda.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


azda, spoj. a adv. zda, zdali, jestliže; aspoň, snad
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


azda conj. = zda(li), jestliže, aspoň, aby
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).