Pražěnín | StčS | MSS | ŠimekSlov |

Pražěnín, -a m.; k Praha

1. Pražan, obyvatel (zvl. měšťan) Prahy; spec. v pl. Pražané jako přední obec městského stavu v Čechách: prażene i jiní Čechové, jenž mluvie odpoly česky a odpoly německy HusVýklB 58a; ty čtyry kusy, o kteréž jsú Pražené a jiní dobří lidé stáli, KMt propustil do řádného slyšenie ListářRožmb 1,37 (1421); v tom svoboda po Praze prazanom choditi KorMan 12a; tak pohanská umění a spravedlnosti vždy trvají v prazianech, v soudích, v popravách BechNeub 109a tj. v Praze (?); Pražané, uvázavše se…v ty kořisti Malostranských, všecko do Starého i Nového města pobrali LetKřižA 57 ed.; Pražanee a jiná města královská ZřízVlad k5b Pragenses — spec.: pány zemskými, pány Pražany, rytieři, panošěmi, městy i všemi obcemi…přijatý [král] ListářRožmb 1,45 (1422); s dobrovolným povolením pánuov a rytieřstva s jedné a poctivých Pražan a Horníkuov a opatrných posluov z měst našeho královstvie Českého volí z strany druhé ZřízVlad k8b; na to jsú svědomie okázali [Sušičtí] od pánů Pražan od obojích měst ArchČ 9,525 (1490)

2. v pl. Čechové, příslušníci kmene Čechů (sídlícího kolem Prahy): kněz žatečský [tj. lucký] Vladislav…obdržě na prazenech dva bojě DalC 17,35 Pragern; když Styr vše prazany sebra, proti Lučanóm sě vzebra t. 19,1, pod. t. 34,56; bieše také toho času mezi prazany jedna žena věštice veliká PulkB 18

3. v pl. pražané, husité umírněného směru s jádrem tvořeným pražskými měšťany: o tom slyšíce pražané…, vojska dvě: pražské, táborské…, až k Bavorům silně táhli, byť křižovníky zahnali PísHusit 159; prazene a strana odporná ListZikm 1431

Sr. Pražák

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


Pražěnín (pl. Pražěné, gen. Pražan) m. Pražan
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


Pražěnín m. = Pražan
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).