Praha | StčS |

Praha, -y f.

1. jm. míst, Praha: Barâga (v přepisu arab. zápisu) Profous 3,452 (965: Ibráhím ibn Jakub); máť Mauricia praha CisMnich; pro práh městu vzděchu praha DalC 7,23; u svatého Jiljie u prazie ŠtítSvátA 130a; že jest [Konstantinopol] ještě většie než tři prahy CestKabK 1b; učinil [Karel IV.] veliké studium v praze LetKřižA 8; nesen jest [král Václav] do Prahy na hrad t. 19; vyjeti do Prahy ke dckám [zemským] ArchČ 16,385 (1491); kterúž [zahradu] drží…v Praze na Malé Straně t, 18,46 (1498) — v datační formuli: jenž [list] dán jest v Praze ArchČ 6,10 (1405); dán [list] na březe nad Prahú ListářRožmb 1,18 (1420) — v přídomku: soběvolnost některakého Jeronýma z Prahy AktaKost 4a Hieronymi de Praga; věrný náš milý Vít doktor z Prahy ArchČ 18,56 (1498) — v rčení o nežádoucím spěchu: ne jeden den praha ustavena PříslFlaš 44a v rčení o nevídaném jevu: nikdá prvé toho neviděli, jakž praha na místě LetDěčB 197b co je Praha Prahou Stará a Nová P. Praha Staré a Nové Město pražské (jako městský celek): Stará a Nová praha, Malá Strana BechNeub 91a, pod. SilvKron 4b ♦ Malá P. Praha Malá Strana: Praha.,na tři strany rozdělena, jimžto jména vložiechu Malá praha, Nová a Stará SilvKron 4a parvam Pragam

2. jm. hradu, Pražský hrad: kněz sě jě kostela na prazye činiti DalC 29,35 obir Prage; abatyše svatého Jiřie na prazye ŘádKorA 54b in castro Pragensi; ten hrad…Praga neb praha jest nazván PulkB 8 (v. nakažený 1) ║ aby vláští jich zpovědníci těch [hříchů] rozhřešovali, jakož na praze vídáte ŠtítKlem 131b v pražské kapitule (?)

3. Praha, -y m. jm. osob: Johanni dicto Praha ArchČ 35,187 (1406); Vaňkovi Prahovi Půh 4,338 (1464)

Dosud spojováno s práh n. pražiti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).