Pražák | StčS |

Pražák, -a m.; k Praha

1. Pražan, obyvatel Prahy: Prazak Pragensis…, Hradčan Gradicensis KlarGlosA 949 (De homine); vědieť o tom [tj. Zikmundově činu] snad prażaci i panoše ovšem, kupci Budyš 30b; Pražaczy posíleni myslí honili jich [Poláků] SilvKron 23a; prażák nebo měštěnín Starého nebo Nového města Pražského VšehK 106a (pražak nebo Praženín ~B) ║ mezi Lučany a prazaky…stal sě jest boj PulkB 16 inter…Boemos mezi…Čechy

2. v pl. pražané, husité umírněného směru s jádrem tvořeným pražskými měšťany: podlé těch výmluv mistrských bez hřiecha zabíjejí a loupie prazacy a táboři ChelčPař 182a

Též jm. osob. (Martinus Prazak SvobodaExc 1375), poses. Pražákóv (ArchČ 15,551, 1455) a Pražáková f. (Annú Pražákovú ArchČ 18,354, 1479). – Sr. Pražěnín

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).