Nedrah | StčS |

ˣNedrah, -a m.; k drahý

jm. osob.: rytíře…Nedra (m. Nedraha) z Nedražic ArchČ 4, 42 (1447)

Srov. též jm. míst. Nedrahovici (de Nedrahovicz Profous 3,190; 1366), Nedražici (de Smyedrazycz t.; 1318–19)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 9 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).