nedělka | GbSlov |
Nedělka | StčS |
nedělka, -y, fem., demin. z neděle. Jm. osobní: Nedelka NekrP.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


Nedělka, -y m.; k neděle

jm. osob.: Nedělka NekrPodl 405; Nedgelka UrbEml 333 (1379); o Dorotu Nedělkovú z Ratiškovic Půh 6,339 (1493)

Ze jména dne vyvozuje Svoboda 204 (srov. Sobotka)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).