Připomínky k Vokabuláři webovému

     Na této stránce nám můžete napsat své připomínky k provozu či k informacím Vokabuláře webového.

     Pokud si přejete, abychom na Vaši připomínku odpověděli, uveďte tuto skutečnost v textu Vaší zprávy a vyplňte laskavě kolonku Jméno a E-mail. Vynasnažíme se, abychom na Vaši připomínku reagovali co nejdříve, nejpozději do 14 dnů. Upozorňujeme, že neřešíme domácí úkoly a další školní práce. V těchto případech Vám může pomoci dostupná odborná literatura či další zdroje. Pokud má Vaše připomínka charakter dotazu, upozorňujeme, že odpovědi na dotazy jsou v Ústavu pro jazyk český AV ČR zpoplatněny.

     Jestliže zaškrtnete políčko Souhlasím s publikováním připomínky na VW, Vaše připomínka bude na stránkách VW uveřejněna s Vaším jménem, nikoliv však s Vaší e-mailovou adresou.

     Provozovatel stránek si vyhrazuje právo vyřadit připomínky, které jsou pro provoz Vokabuláře webového zcela nepřínosné či které jsou v rozporu s dobrými mravy.

Max. 2000 znaků
zbývá:
Můžete používat diakritiku.
 
Jméno:
E-mail: (nezveřejňuje se)  


Připomínky za poslední měsíc


Heslo: *Ptice
Připomínka: Dobrý den, výklad, že Ptice je osobní jméno, mi přijde značně nepravděpodobný. Nemůže to být spíše dávno zaniklá ženská varianta od slova pták? Vizte výskyt v ostatních slovanských jazycích: https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Slavic_Swadesh_lists - položka 46. Díky.
Autor: Pavel Nadolecki
Přidáno: 15.6.2015 13:27:00
Odpověď: Děkujeme vám za připomínku. Slovo „Ptice“ máme ve staročeské slovní zásobě doloženo pouze dvakrát, a to jako jméno osady: jednak v dokladu „Jan ze Ptic“ z Výkladu na Právo zemské Ondřeje z Dubé (zač. 15. stol), jednak v dokladu „Bohunek z Olbramovic seděním ve Ptici“ z úředního záznamu z roku 1434. Jedná se o dodnes existující ves v okresu Praha-západ. Máte však pravdu v tom, že toto místní jméno je velmi pravděpodobně odvozeno od nedoloženého osobního jména Ptica (znamenalo tedy Pticova ves či Pticova tvrz), které má stejný základ jako všeslovanský název pro ptáka. Tak původ tohoto místního jména rekonstruuje i Antonín Profous ve své monografii Místní jména v Čechách III (1951, s. 500, s. v. Ptíč). Vzhledem k tomu, že slovníky, které na našich stránkách prezentujeme, jsou historické slovníky založené na existujících dokladech (a nikoli například slovníky etymologické), musíme konstatovat, že pro období staré češtiny už toto slovo přežívá pouze jako místní jméno. Markéta Pytlíková

 logo ÚJČVokabulář webový je podpořen projekty GA ČR č. P406/10/1140, č. P406/10/1153 a MK ČR č. DF12P01OVV028.
Copyright © 2006–2015, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2015, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2015, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 8 lety, 7 měsíci a 23 dny; verze dat: 1.0.0