Připomínky k Vokabuláři webovému

     Na této stránce nám můžete napsat své připomínky k provozu či k informacím Vokabuláře webového.

     Pokud si přejete, abychom na Vaši připomínku odpověděli, uveďte tuto skutečnost v textu Vaší zprávy a vyplňte laskavě kolonku Jméno a E-mail. Vynasnažíme se, abychom na Vaši připomínku reagovali co nejdříve, nejpozději do 14 dnů. Upozorňujeme, že neřešíme domácí úkoly a další školní práce. V těchto případech Vám může pomoci dostupná odborná literatura či další zdroje. Pokud má Vaše připomínka charakter dotazu, upozorňujeme, že odpovědi na dotazy jsou v Ústavu pro jazyk český AV ČR zpoplatněny.

     Jestliže zaškrtnete políčko Souhlasím s publikováním připomínky na VW, Vaše připomínka bude na stránkách VW uveřejněna s Vaším jménem, nikoliv však s Vaší e-mailovou adresou.

     Provozovatel stránek si vyhrazuje právo vyřadit připomínky, které jsou pro provoz Vokabuláře webového zcela nepřínosné či které jsou v rozporu s dobrými mravy.

Max. 2000 znaků
zbývá:
Můžete používat diakritiku.
 
Jméno:
E-mail: (nezveřejňuje se)  


Připomínky za poslední měsíc


Heslo:
Připomínka: Vážení přátelé, dovolte abych poděkoval a zatleskal vám všem, kteří se podílí na tomto krásném a nadmíru užitečném projektu "Vokabulář webový". Už tento název "hnízda pramenů"je nadmíru šťastně zvolen a archaické spojení s moderním přivlastkem webový je skvělé a nezapomenutelné. Ač jsem jazykovědný laik a vzdělání ne humanitního, lituji, že jsem o projektu nevěděl dřív a doslechl se o něm až z reportáže na ČR Vltava. Přimlouval bych se - pokud mohu - o postupné další rozšiřování audio nahrávek. Poslech staré češtiny laikům jistě pomůže k odkrývání vývoje a krásy jazyka, a češtině zase třeba k renesanci ( mnohdy upadající ) slovní zásoby... Přeji hodně úspěchů! Se srdečným pozdravem ing. Martin Vaněk
Autor: Martin Vaněk
Přidáno: 1.11.2015 20:48:00
Odpověď: Vážený pane Vaňku, Vaše slova nás velmi potěšila - děkujeme Vám za ně. Vokabulář webový budeme i nadále rozšiřovat a vylepšovat; postup prací však záleží na mnohých okolnostech. Alena Černá

 logo ÚJČVokabulář webový je podpořen projekty GA ČR č. P406/10/1140, č. P406/10/1153 a MK ČR č. DF12P01OVV028.
Copyright © 2006–2015, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2015, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2015, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 9 lety a 16 dny; verze dat: 1.0.0