Připomínky k Vokabuláři webovému

     Na této stránce nám můžete napsat své připomínky k provozu či k informacím Vokabuláře webového.

     Pokud si přejete, abychom na Vaši připomínku odpověděli, uveďte tuto skutečnost v textu Vaší zprávy a vyplňte laskavě kolonku Jméno a E-mail. Vynasnažíme se, abychom na Vaši připomínku reagovali co nejdříve, nejpozději do 14 dnů. Upozorňujeme, že neřešíme domácí úkoly a další školní práce. V těchto případech Vám může pomoci dostupná odborná literatura či další zdroje. Pokud má Vaše připomínka charakter dotazu, upozorňujeme, že odpovědi na dotazy jsou v Ústavu pro jazyk český AV ČR zpoplatněny.

     Jestliže zaškrtnete políčko Souhlasím s publikováním připomínky na VW, Vaše připomínka bude na stránkách VW uveřejněna s Vaším jménem, nikoliv však s Vaší e-mailovou adresou.

     Provozovatel stránek si vyhrazuje právo vyřadit připomínky, které jsou pro provoz Vokabuláře webového zcela nepřínosné či které jsou v rozporu s dobrými mravy.

Max. 2000 znaků
zbývá:
Můžete používat diakritiku.
 
Jméno:
E-mail: (nezveřejňuje se)  


Připomínky za poslední měsíc


Heslo: hajtman
Připomínka: A co to tedy znamená/znamenalo? ??hejtman = vojvoda = ten, který vede obec, voj(sko)?? (obecně -- prosím, kde se lze něco dozvědět česky o češtině? =!! ne latinsky, německy [akademicky], ale srozumitelně česky) Děkuji P,S,: pokud slovo vysvětleno [akademicky] na jedné stránce s množstvím odkazů, kdy po dočtení nevím, co znamená, není vysvětleno!
Autor: Miloslav Fišera
Přidáno: 25.1.2015 6:59:00
Odpověď: Elektronický slovní staré češtiny, ve kterém je heslo „hauptman“ (později „hajtman“, novočesky „hejtman“) zpracováno, je historickým slovníkem jazykovým, popisuje tedy v první řadě jazykové charakteristiky daného slova, ukazuje na jeho původ a dále novočesky popisuje významy, které toto slovo mělo v průběhu čtrnáctého a patnáctého století (najdete je pod čísly 1. a 2.). Jestliže hledáte historický či encyklopedický výklad, který by popisoval původ, charakter a náplň funkce hejtmana v průběhu celé historie, doporučujeme vám obrátit se na jiné příručky. Kvalitně je heslo „hejtman“ zpracováno například v Ottově slovníku naučném (http://cs.wikisource.org/wiki/Ott%C5%AFv_slovn%C3%ADk_nau%C4%8Dn%C3%BD/Hejtman) nebo v Malé československé encyklopedii 2 (Praha, 1985, s 744). Markéta Pytlíková

 logo ÚJČVokabulář webový je podpořen projekty GA ČR č. P406/10/1140, č. P406/10/1153 a MK ČR č. DF12P01OVV028.
Copyright © 2006–2014, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2014, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2014, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 8 lety, 2 měsíci a 17 dny; verze dat: 0.9.1