Připomínky k Vokabuláři webovému

     Na této stránce nám můžete napsat své připomínky k provozu či k informacím Vokabuláře webového.

     Pokud si přejete, abychom na Vaši připomínku odpověděli, uveďte tuto skutečnost v textu Vaší zprávy a vyplňte laskavě kolonku Jméno a E-mail. Vynasnažíme se, abychom na Vaši připomínku reagovali co nejdříve, nejpozději do 14 dnů. Upozorňujeme, že neřešíme domácí úkoly a další školní práce. V těchto případech Vám může pomoci dostupná odborná literatura či další zdroje. Pokud má Vaše připomínka charakter dotazu, upozorňujeme, že odpovědi na dotazy jsou v Ústavu pro jazyk český AV ČR zpoplatněny.

     Jestliže zaškrtnete políčko Souhlasím s publikováním připomínky na VW, Vaše připomínka bude na stránkách VW uveřejněna s Vaším jménem, nikoliv však s Vaší e-mailovou adresou.

     Provozovatel stránek si vyhrazuje právo vyřadit připomínky, které jsou pro provoz Vokabuláře webového zcela nepřínosné či které jsou v rozporu s dobrými mravy.

Max. 2000 znaků
zbývá:
Můžete používat diakritiku.
 
Jméno:
E-mail: (nezveřejňuje se)  


Připomínky za poslední měsíc


Heslo:
Připomínka: Dotaz. Prosím o možné sdělení či upřesnění významu příjmení. Dle pátrání v matrikách Žiliny u Nového Jičína se nejdříve psalo v roce 1632 Holeski - a to v jednom případě (třešně brzy po květu narostlé dle Jungmannova slovníku), 1634 Holancke - a to v jednom případě (možná spojitost po odchodu Mandsfeldských vojsk?), 1648 jako Holaschky, 1657 jako Holaschka a 1667 již jako Hollaschke (toto přetrvalo dodnes jako Holaschke nebo Hollaschke). Od roku 1848 v české větvi jako Holaška a Holášek. Jsem si vědom zpoplatnění odpovědi. Děkuji
Autor: Petr Holášek
Přidáno: 15.5.2016 22:32:00
Odpověď: Vážený pane Holášku, děkujeme za dotaz; předali jsme jej kolegům z onomastického oddělení (http://www.ujc.cas.cz/o-ustavu/oddeleni/oddeleni-onomastiky/index.html). S pozdravem Štěpán Šimek

logo ÚJČCopyright © 2006–2016, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2016, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2016, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 9 lety, 6 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.