Připomínky k Vokabuláři webovému

     Na této stránce nám můžete napsat své připomínky k provozu či k informacím Vokabuláře webového.

     Pokud si přejete, abychom na Vaši připomínku odpověděli, uveďte tuto skutečnost v textu Vaší zprávy a vyplňte laskavě kolonku Jméno a E-mail. Vynasnažíme se, abychom na Vaši připomínku reagovali co nejdříve, nejpozději do 14 dnů. Upozorňujeme, že neřešíme domácí úkoly a další školní práce. V těchto případech Vám může pomoci dostupná odborná literatura či další zdroje. Pokud má Vaše připomínka charakter dotazu, upozorňujeme, že odpovědi na dotazy jsou v Ústavu pro jazyk český AV ČR zpoplatněny.

     Jestliže zaškrtnete políčko Souhlasím s publikováním připomínky na VW, Vaše připomínka bude na stránkách VW uveřejněna s Vaším jménem, nikoliv však s Vaší e-mailovou adresou.

     Provozovatel stránek si vyhrazuje právo vyřadit připomínky, které jsou pro provoz Vokabuláře webového zcela nepřínosné či které jsou v rozporu s dobrými mravy.

Max. 2000 znaků
zbývá:
Můžete používat diakritiku.
 
Jméno:
E-mail: (nezveřejňuje se)  


Připomínky za poslední měsíc


Heslo:
Připomínka: Dobrý den, mám k vám jeden takový zvláštní dotaz a prozatím nikdo mi na něj nedokázal odpovědět,ani mě nasměrovat k nějakému konkrétnímu příkladu,proto jsem se obrátil na vás a snad mi odpovíte. ROZUMĚL BYCH SI JAZYKOVĚ S LIDMI VE 14 - 15 STOLETÍ? Mám na mysli,že já bych používal současný ČJ a oni svůj dobový ČJ. Byli by to lidé městští,stářím okolo třiceti let,třeba bez vzdělání. Pokud by jste byli tak hodní,mohli by jste mi poslat na ukázku nějaké originální naskenované české texty z let kolem 1400-1500?Anebo mohli by jste mi napsat nějaké odkazy na webové stránky,kde bych takové opravdu české texty našel?Jiný typ písma,např.švabach (tištěný i psací) by mi samozřejmě nevadil,asi bych se v tom vyznal. Moc vám předem děkuji za váš čas a ochotu, Vlastimil JEŘÁBEK Vytisknout zprávu DalšíW Vaše e-maily chrání před viry
Autor: Vlastimil Jeřábek
Přidáno: 22.11.2016 8:37:00
Odpověď: Vážený pane Jeřábku, jazyk 14.-15. století a jeho srozumitelnost posuďte prosím sám např. zde ve Vokabuláři webovém v záložce Edice (http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/seznam-edic/datace-asc/strana), kde zveřejňujeme staročeské a raně novověké české texty přepsané současným pravopisem. Poučit se o historickém pravopisu můžete např. zde: http://vokabular.ujc.cas.cz/informace.aspx?t=MSS_Dodatek&o=slovniky. Řadu fotokopií starých rukopisů můžete vyhledat např. na stránkách Národní knihovny Manuscriptorium (http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php). S pozdravem Štěpán Šimek

logo ÚJČCopyright © 2006–2016, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2016, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2016, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 10 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.