Připomínky k Vokabuláři webovému

     Na této stránce nám můžete napsat své připomínky k provozu či k informacím Vokabuláře webového.

     Pokud si přejete, abychom na Vaši připomínku odpověděli, uveďte tuto skutečnost v textu Vaší zprávy a vyplňte laskavě kolonku Jméno a E-mail. Vynasnažíme se, abychom na Vaši připomínku reagovali co nejdříve, nejpozději do 14 dnů. Upozorňujeme, že neřešíme domácí úkoly a další školní práce. V těchto případech Vám může pomoci dostupná odborná literatura či další zdroje. Pokud má Vaše připomínka charakter dotazu, upozorňujeme, že odpovědi na dotazy jsou v Ústavu pro jazyk český AV ČR zpoplatněny.

     Jestliže zaškrtnete políčko Souhlasím s publikováním připomínky na VW, Vaše připomínka bude na stránkách VW uveřejněna s Vaším jménem, nikoliv však s Vaší e-mailovou adresou.

     Provozovatel stránek si vyhrazuje právo vyřadit připomínky, které jsou pro provoz Vokabuláře webového zcela nepřínosné či které jsou v rozporu s dobrými mravy.

Max. 2000 znaků
zbývá:
Můžete používat diakritiku.
 
Jméno:
E-mail: (nezveřejňuje se)  


Připomínky za poslední měsíc


Heslo:
Připomínka: Dobrý den, prosím o upřesnění, po zadání slova "sekera" se mi objevil odkaz na Kázání dzikovská na okruh de sanctis – 1420 Rkp., Kraków, Biblioteka Jagiellońska Uniwersytetu Jagiellońskiego, sign. Przyb. 177/51. Pod touto signaturou ale vedou Kazania niedzielne i świąteczne, datovaná také do r. 1420. Jedná se o různé názvy jednoho rukopisu, nebo je chyba jinde? Vámi uváděný název jejich databáze neobsahuje. Děkuji za informaci.
Autor: Richard Rosenberg
Přidáno: 15.1.2017 9:36:00


Heslo:
Připomínka: Dobře, tak se dál orientujte na "poučeného čtenáře", to je z hlediska celku (daňových poplatníků, kteří Vás platí...) a popularizace vědy, což by tady navíc nic nestálo, jistě nejlepší. Národní obrození je navíc, jak víte, dost široký pojem. Dále nevím, co rozumíte "dalšími zdroji Vokabuláře webového", protože u všech těch sedmi položek, které vidím já, je vždy v názvu staročeský nebo stará čeština. Jak jsem si mohl myslet, že by má připomínka mohla něco změnit?
Autor: Jiří Janíček
Přidáno: 14.1.2017 17:17:00
Odpověď: Vážený pane Janíčku, mrzí mě, že Vás naše reakce neuspokojila, ale orientace Vokabuláře na poučeného uživatele je v podstatě naší základní povinností plynoucí z postavení veřejné výzkumné instituce. Projevem snahy o popularizaci vědy, a tedy i službu veřejnosti, je jak samotná existence Vokabuláře jako volně přístupné webové stránky, tak i možnost zpětné vazby prostřednictvím formuláře pro připomínky. Váš požadavek v budoucnu naplní ovládací prvky, které budou dostupné v inovovaném Vokabuláři, na jehož přípravě pracujeme. V lingvistice je doba národního obrození, resp. obrozenecké češtiny přesně vymezena 80. lety 18. století až 40. lety století 19. Dalšími zdroji myslím materiály přístupné pod ostatními záložkami (textové banky, edice historických textů, staré mluvnice atd.), kde zpřístupňujeme v digitální podobě jak historické texty, tak odbornou literaturu, která se k nim vztahuje. Věřím, že nám i přes určitý názorový nesoulad zachováte přízeň. S pozdravem Štěpán Šimek

Heslo:
Připomínka: Dobrý den, nebylo by možné, abyste hned na stránku s vyhledáváním uvedli, češtinu jaké doby Vokabulář webový zhruba pokrývá? Už opakovaně se mi stalo, že jsem v něm (přestože je to databáze sdružující několik knih) nějaké starší slovíčko nenašel - naposledy slovíčko "součastník", které je v Kottově slovníku z let 1878–1893. Je dost možné, že to někde uvádíte, ale doba je rychlá a mnohý návštěvník (já jsem toho dokladem) by tento údaj jistě ocenil přímo u vyhledávání (např. podtitul nebo obecně informaci à la "Slovník češtiny (zejména) do roku 1500/1600/1700/1800/1900 (a výběrově i mladší)" apod.). Na Kottův slovník (kott.ujc.cas.cz) bych sem dal aspoň odkaz, pokud by už nešlo obě databáze rovnou spojit. Děkuji.
Autor: Jiří Janíček
Přidáno: 10.1.2017 20:46:00
Odpověď: Vážený pane Janíčku, děkujeme za podnět. Všechny slovníky uvedené v záložce "vyhledávání" jsou slovníky (případně indexy či hesláře) popisující starou češtinu, tedy češtinu spolehlivě zachycenou písemnými prameny zhruba od poloviny 12. století po rok 1500. Detailnější údaje o nich se zobrazí po kliknutí na zkratku příslušného díla (MSS, ESSČ, GbSlov atd.). Jelikož se orientujeme na poučeného uživatele, jemuž je vymezení staré češtiny, a tedy i staročeských slovníků známo, časové období u slovníků neuvádíme. Ostatní zdroje Vokabuláře webového dokumentují vývoj češtiny od doby staročeské po dobu národního obrození, do tohoto období Kottův slovník nespadá, proto zde není obsažen ani přímo, ani formou odkazu. S pozdravem Štěpán Šimek

logo ÚJČCopyright © 2006–2016, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2016, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2016, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 10 lety, 2 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.