Připomínky k Vokabuláři webovému

     Na této stránce nám můžete napsat své připomínky k provozu či k informacím Vokabuláře webového.

     Pokud si přejete, abychom na Vaši připomínku odpověděli, uveďte tuto skutečnost v textu Vaší zprávy a vyplňte laskavě kolonku Jméno a E-mail. Vynasnažíme se, abychom na Vaši připomínku reagovali co nejdříve, nejpozději do 14 dnů. Upozorňujeme, že neřešíme domácí úkoly a další školní práce. V těchto případech Vám může pomoci dostupná odborná literatura či další zdroje. Pokud má Vaše připomínka charakter dotazu, upozorňujeme, že odpovědi na dotazy jsou v Ústavu pro jazyk český AV ČR zpoplatněny.

     Jestliže zaškrtnete políčko Souhlasím s publikováním připomínky na VW, Vaše připomínka bude na stránkách VW uveřejněna s Vaším jménem, nikoliv však s Vaší e-mailovou adresou.

     Provozovatel stránek si vyhrazuje právo vyřadit připomínky, které jsou pro provoz Vokabuláře webového zcela nepřínosné či které jsou v rozporu s dobrými mravy.

Max. 2000 znaků
zbývá:
Můžete používat diakritiku.
 
Jméno:
E-mail: (nezveřejňuje se)  


Připomínky za poslední měsíc


Heslo: králík
Připomínka: Nechybí zde demin. význam? Sr. např. Comest 298v2. 3. význam "dlouhým ušima" > "dlouhýma ušima"
Autor: mlh
Přidáno: 22.10.2017 18:29:00


Heslo: otdúti
Připomínka: Místo demutuit má být detumuit jako v GbSlov s.v. nadutie a StčS s.v. nadutie; též Schaeken, Die tschechisch-kirchenslavischen Patera-Glossen..., WSlJ 1989, 176. Interpretace zápisu "naduta" jako adjektiva nadutá místo Gsg. od nadutie v tomto hesle otdúti jde proti StčS nadutie, dokladovanému tímto zápisem, latinské předloze a rozchází se také s interpretací Schaekena, GbSlov. Genitivní interpretaci zápisu naduta vyhovuje také to, že Paterovy glosy rozlišují systematicky Gsg. dnešního typu stavení (< *-6ja) se zápisem -a (uedena, bita, pita atd.) a Nsg. (< *-6je) se zápisem -e (neuedene, pite ad.) - Dittmann, West Slavic Canaanite Glosses..., Judaica 2017, 271.
Autor: Robert Dittmann
Přidáno: 16.10.2017 0:03:00


logo ÚJČCopyright © 2006–2017, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2017, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2017, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 10 lety, 11 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.3
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.