Podpora Vokabuláře webového

     Rozhojnění Vokabuláře webového o nové zdroje bylo podpořeno projektem Ministerstva kultury ČR č. DF12P01OVV028 „Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB)“.

     Vokabulář webový vzniká mj. v rámci projektů GA ČR č. P406/10/1140 „Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází)“ a č. GA ČR č. P406/10/1153 „Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování“.

     V letech 2005–2011 byla tvorba Vokabuláře webového podporována též projektem MŠMT ČR LC 546 „Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)“.

 logo ÚJČVokabulář webový je podpořen projekty GA ČR č. P406/10/1140, č. P406/10/1153 a MK ČR č. DF12P01OVV028.
Copyright © 2006–2016, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2016, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2016, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 9 lety, 2 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.0.0