František Ladislav Čelakovský: Dodavky ke slovníku Josefa Jungmanna. Praha 1851.

     Elektronický text Čelakovského Dodavků byl dokončen v roce 2007; podíleli se na něm Alena M. Černá, Boris Lehečka, Karel Oliva a studentky FF UK v Praze Tereza Honková a Kateřina Ulmanová.

     Za přípravu internetové verze slovníku děkujeme Pavlu Květoňovi.

logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 5 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.9
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.