Betlém, -a/-u, též m.

Betlem, -a/-u m.

Betlehem, -a/-u m.

k lat. Bethlehem

1. Betlém, obec (město) při cestě z Jeruzaléma do Hebronu (rodiště Ježíšovo)

2. „Betlém Juda n. Judášóv“ Betlém Judův, obec u Nazareta

3. Betlémská kaple v Praze

Vlivem latiny dolož. též v podobě Bethleem, Bethlehem, Bethlem

K významu 2 sr. Jdc 17,7, Rut 1,2

Dolož. též jako vl. jm. osob.

logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.9
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.