ohlady | StčS | MSS | ŠimekSlov |

ohlady, -óv pl. m.; k ohledati

jíti v ohlady koho [panny] komu být vyslán k nějaké ženě ověřit její předpoklady k sňatku s někým (popř. i získat příslib její ruky pro něho): jidú [poslové] podlé rady panny ciesaři v ohledy (m. ohlady), ale jinému nikomu LegKat 186. – Srov. ohledati¹ 3

Podle ed. V. Vážného šlo o „námluvy panny pro císaře“ (srov. jčes. ohledy, mor. obhledy, sloven. vohľady aj.); kontext ukazuje i na příslib. – V takovém poselstvu bývali odborníci jako lékař ap. (J. Macek)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


ohlady pl. m. námluvy; jíti v ohlady koho jít ověřit předpoklady nějaké ženy k sňatku s někým (popř. získat příslib její ruky pro někoho)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


ohlady pl. f. = námluvy
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 9 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.10
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.