chrkati | ESSČ | GbSlov |

chrkati, -aju, -á ipf.

sr. chrknúti

1. čím (krví, „hnojem“) chrchlat něco, odkašlávat

2. čím (kloktadlem) kloktat

Autor: Martina Jamborová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.7, citován stav ze dne 23. 9. 2018).

 


chrkati, -aju, -áš, impftiv.; z chrk-, onomatop. Chrchlati, räuspern: ktož krví plijí a chrkagy Chir. 154a; ty (nemocné) máš chovati jakožto ty, ješto krví chrkagí Rhas. 131; chrkati screare SlovKlem. 23a, RVodň. 70d, ApatFr. 78b; — kloktati, gurgeln: vezma miezku kaviasovú a chrkayz jí často v hrdle Chir. 170b; (nemocný, co do úst vzal) ať chrka a zasě ať vypline ChirB. 188a; máš chrcaty debes gargarizare Arch. Třeboň. rkp. C no 6 f. 25.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2018, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2018, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2018, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 11 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.7
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.