bota | ESSČ | GbSlov |

bot (?), -a/-u m.

bota, -y f.

vysoká těsná, přiléhavá, často špičatá kožená bota, sahající ke kotníkům n. i výše

Podobu bot předpokládá V. Machek, sr. Etym. slov.² s. v. bota, excerpce stč. materiálu však průkazný mask. doklad neobsahuje

Sr. škorně

Autor: Štěpán Šimek

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.10, citován stav ze dne 25. 8. 2019).

 


bot, masc., většinou bota, -y, fem., Stiefel, střlat. bota, botta fem. a také botus masc. DC. — Aby (nemocný) měl v zimě obuv dvénásobní totiž boty Sal. 379; zachovej nohu v teple v botach prostraných tamt.; aby mne bil kyjmi i boty Pam. 3, 96; boti Prešp. 1798, boty Rozk. 2752, Boh. min. 23a.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 9 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.10
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.