Pozvánka na workshop Základy XML TEI

Workshop Základy XML TEI, 9. a 10. května 2019, Kampus Hybernská

Přihlašovací formulář najdete zde. Registrujte se nejpozději do 10. dubna 2019.

Cílem workshopu, který pořádá Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz), je rozšířit povědomí o standardu XML TEI mezi českými akademickými pracovníky. Akce je určena pro studenty a pracovníky z vysokých škol, pracovišť AV ČR, knihoven a muzeí. Maximální počet účastníků je 20. Výklad povede Boris Lehečka.

XML TEI Guidlines je standard pro strojově čitelný popis typů textových i netextových objektů. Používá se především v oblastech literatury, lingvistiky a humanitních věd. Umožňuje zachytit jak samotný objekt, tak metadata, která jej popisují.

Náplň kurzu se přizpůsobí úrovni znalostí jeho účastníků, která se zjistí v rámci přihlašovacího dotazníku. Účastníci se (v případě potřeby) seznámí se základy značkovacího jazyka XML a se základní strukturou dokumentu XML podle doporučení TEI (Text Encoding Initiative), tj. s hlavičkou (pro metadata) a hlavním textem.

Frekventanti se seznámí se dvěma základními přístupy k přepisu předlohy: 1) zachování původního znění + uvádění opraveného znění; 2) uvádění správného (interpretovaného) čtení + upozornění na chyby v předloze. Následně se proberou základní prvky obvyklých dokumentů: metadata, typická struktura textu (oddíly, odstavce, verše), prostředky pro zachycení chyb a oprav. V případě zájmu probereme i zpracování specifických typů zdrojů (divadelní hry, slovníky, korpusy apod.).

Účastníci se rovněž seznámí s nástroji, které lze při práci s dokumenty XML TEI použít: textové editory, databáze, dotazovací jazyky a transformace. Podstatná část workshopu bude spočívat v konzultacích nad individuálními projekty jednotlivých účastníků (několik účastníků může mít společný projekt).

Workshop bude probíhat oba dny od 9 do 18 hodin v Kampusu Hybernská. Občerstvení a obědy budou zajištěny.

Konání workshopu podporuje projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 „Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS).

Účastníci školení budou moci díky podpoře společnosti SyncRO Soft SRL využít několikaměsíční testovací licenci Oxygen XML Editoru.

Konání workshopu rovněž zaštítila Česká asociace pro digitální humanitní vědy (CzADH).

V případě dotazů kontaktujte Borise Lehečku (boris@daliboris.cz).

Logo RIDICS     Logo MŠMT     Logo CzADH     Logo HYB4     Oxygen XML Editor Logo

logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).